» Home » Modules

Modules

Om in te spelen op de vragen en wensen uit het onderwijs heeft Xplosief een aantal modules ontwikkeld. Hierbij biedt Xplosief het totaalplaatje aan: Een dag(-deel), een week of een serie aan workshops met een onderliggend doel en/of thema.

In de verschillende modules die we bieden vind je vakoverschrijdende activiteiten en hiermee bied je als school een doorlopende of horizontale leerlijn aan. Daarnaast hebben we 21-eeuwse vaardigheden gebundeld in inspirerende en leerzame modules.

 

Fotograferen kun je leren

In deze module ontdekken de leerlingen de kracht van het beeld. In een serie van zes lessen krijgt de leerling de tools aangereikt om een goede fotograaf te worden. De verschillende onderdelen van fotografie worden behandeld, waarbij we ook de cameratechniek meenemen.

 In de lessenreeks die we bieden hebben we ontdekt dat de leerlingen de wereld om hun heen met andere ogen gaan bekijken. De leerlingen leren na te denken over wat je eigenlijk laat zien en welke keuzes je hierin kunt maken. Door de reeks aan lessen die we bieden hebben kinderen ook de kans hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen.

 

 

project 1
Animotion

Animotion

In Animotion worden verschillende film- en fototechnieken gecombineerd om te komen tot een korte film. In een klassikale setting wordt een verhaal gekozen welke vervolgens in scènes wordt verdeeld. In kleine groepjes wordt er gewerkt aan één bepaalde scène. Al deze losse scènes vormen aan het eind van de module een film.

De leerlingen leren over de verschillende technieken van bewegend beeld, compositie, beeldtaal, lichttechniek, en het ontwikkelen van vertelstijl. Naast dit technische gedeelte gaan de leerlingen ook aan de slag met het maken/bouwen van het decor en poppen.

 Zoals gezegd eindigt de module met uiteindelijk een (korte) film die aan ouders, docenten en medeleerlingen wordt getoond.

 

 

Festival Woest

Het festival Woest is een cultuur-educatief festival waar onderwijs, cultuur en leerling elkaar ontmoeten. De organisatie van dit festival, waar Xplosief nauw bij betrokken is, houdt zich bezig met vernieuwingen, veranderingen op cultureel vlak en op het gebied van onderwijs.

Woest is niet alleen een festival maar is ook een ontdekkingstocht. Samen met scholen, jongeren en cultuureducatie aanbieders wordt ieder jaar opnieuw gezocht naar nieuwe workshops en nieuwe vormen om deze aan te bieden.

 Kijk op de site voor meer informatie, om je aan te melden voor de komende editie of om een beeld te krijgen van de vorige edities.

 

 

 

Woest cultuureducatie festival